headerphoto Kiti

Apie seniūniją

Darbuotojai

SENIŪNIJOS DARBUOTOJAI

Seniūnė Ramutė Didvalienė
Tel. (8 342) 66 018
Mob. 8 610 22 812
El. paštas: r.didvaliene@vilkaviskis.lt

Seniūnės pavaduotoja Rita Vasiliauskienė
Tel. (8 342) 66 019
Mob. 8 616 05 327
El. paštas: graziskiusen@vilkaviskis.lt

Socialinio darbo organizatorė Rita Snapkauskienė
Tel. (8 342) 66 020
El. paštas: graziskiusoc@vilkaviskis.lt

Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Sigita Marcinkevičienė
Tel. (8 342) 66 021

SENIŪNIJOS HERBAS

Šyvis 2001 m. lapkričio mėn. 22 d. heraldikos komisija aprobavo Gražiškių herbą. 2001 m. gruodžio mėn. 10d. jį savo dekretu patvirtino prezidentas. Mėlyname skyde vaizduojamas sidabrinis arkliu persirengęs žmogus. Jo veidas, rankos, drabužio papuošimo detalės-auksinės.


SENIŪNIJOS ŽEMĖLAPIS

Seniūnija

GRAŽIŠKIAI ŠIANDIEN

Gražiškiai

Gražiškių seniūnija – tai viena iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų, savita, gilias Šyvio šokdinimo tradicijas ( ši tradicija atėjusi iš prūsų laikų) turinti seniūnija. Gražiškių seniūnija yra Vilkaviškio lygumų pakraštyje, apsupta akiai mielomis apylinkėmis, įsikūrusi kelių sankryžoje prie Vilkaviškio- Kalvarijos- Vištyčio vieškelių. Seniūnija ribojasi su Pajevonio, Bartninkų, Vištyčio seniūnijomis, Kalvarijos savivaldybe, Lenkijos respublika. Jos plotas 12000 ha. Seniūniją sudaro 32 kaimai, kuriuose gyvena 1240 gyventojų. Svarbiausios veikiančios įstaigos, organizacijos: paštas, Kredito unijos skyrius , ambulatorija, karinių oro pajėgų radiolokacinė stotis, Gražiškių vid. m-kla, darželis „Pušelė“, šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia, biblioteka (nuo 2004 metų veikia nemokamas internetinis ryšys), Graužinių žvyro karjeras, pieno supirkimo punktas, aktyvia veikla pasižymi Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė, veikia Jaunimo centras "Ateitis". . Kasdien žmones priiminėja ir viešąją tvarką palaiko policininkas. Veikia dvi maisto prekių parduotuvės, dvi individualios veterinarijos įmonės.

Seniūnija kartu su mokykla užmezgė dalykinius bendradarbiavimo ryšius su Anglijos Dearne srities paramos Baltijos šalims organizacija. Organizacijų tikslas įkurti jaunimo užimtumo centrą Gražiškiuose.

Pagrindinė Gražiškių seniūnijos ūkio šaka – žemdirbystė. Stambių įmonių seniūnijoje nėra.

Čia yra visos galimybės vystyti kaimo turizmą. Seniūnijoje yra 5 ežerai: Talaikės, Vygrio, Beržinio, Armudiškių, Dotamų (79 ha bendro seniūnijos ploto), dviračių ir slidinėjimo trasos. Gražiškių apylinkėmis galime gėrėtis nuo Majako, Grybkalnio, Svirkalnio, Vyskupkalnio kalvų.

Kiekvieną vasarą, po šv. Vincento atlaidų (liepos 19 d.),organizuojama Gražiškių seniūnijos vasaros šventė, kurios metu buvę ir esantys mokyklos mokiniai iš įvairiausių Lietuvos kampelių rengia laidų susitikimus.

ŠYVIO ŠOKDINIMO TRADICIJA

Gražiškių kraštą garsina folkloro ansamblis „Gražupis“, „Šyvio šokdinimo“ tradicija. Apie Kalėdas diena tampa trumpiausiu paros metu. Šaltis ir tamsa gąsdino žmones. Buvo manoma, kad tuo metu siaučia piktosios dvasios. Laikotarpis tarp Kūčių ir Trijų Karalių buvo laikomas pačiu pavojingiausiu metu žmonėms, gyvuliams, laukams. Gražiškiečiai tarpušvenčiu suruošia vaidinimą Šyvio šokdinimo šventę, kurioje tarp kitų persirengėlių (meškos, velnio, daktaro, gandro, čigonų ir t.t.) –svarbiausias yra žmogus, persirengęs žirgu. Ši šventė skirta gamtos jėgų prisikėlimui, vilčiai po žiemos sunkumų sulaukti pavasario, proga juokams, žaidimams, pokštams. Ši šventė, kai persirengiama Šyviu, švenčiama ir kai kuriose kitose (pvz.Vokietija) Europos šalyse.

Šyvis Šyvis


Puslapį ruošė: Ramutė Didvalienė

Nuotraukos: J.Lukoševičiaus, seniūnijos


Kiti straipsniai:

  • Šyvį šokinome dar kartą